Ballard

“Een transparante cloudgebaseerde oplossing om contractuele verplichtingen na te komen met betrekking tot de efficiëntie van onze brandstofcellen waar ook ter wereld”

AVEVA Insight heeft Ballard in staat gesteld om snel en veilig een cloud-based aanpak te implementeren voor het bewaken van de in gebruik zijnde brandstofcelproducten; de realtime gegevens en inzichten die Ballard verwerft, in combinatie met de analytische mogelijkheden, helpen bij het nemen van de juiste beslissingen

Bij het Canadese Ballard, een baanbrekende ontwikkelaar en producent van brandstofceltechnologie, draait alles om duurzaamheid. Schone energie is de toekomst en Ballard verlegt de grenzen telkens weer. Elke nieuwe generatie brandstofcellen levert weer meer energie en dat is het resultaat van consequent alles meten en daarvan leren en op basis van voortschrijdend inzicht doorontwikkelen. AVEVA Insight is de tool waarmee Ballard wereldwijd de prestaties meet van de in gebruik zijnde brandstofcellen.

Doelstellingen

Uitdagingen

Resultaten